Elérhetőségek
Cégnév
Keress cégnévre vagy címre a Google adatbázisából

*Személyes adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim az Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.) (továbbiakban: Unilever) adatbázisába kerüljenek és azokat az Unilever – esetleges tiltási nyilatkozatom kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználhassa, saját termékeiről, akcióiról, az Unilever szolgáltatásairól és üzleti partnereinek ajánlatairól postai úton, elektronikusan, levélben vagy telefonon tájékoztatást nyújtson. A személyes adatok kezelője az Unilever, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatok feldolgozását az Unilever megbízásából az Emakina Nederland (címe: Willem de Zwijgerlaan, 350 1055 RD, Amsterdam, Hollandia) és a Wunderman A/S (címe: Strandboulevarden 122, 5, DK-2100, Copenhagen, Dánia) végzi. Az Unilever személyes adataimat további harmadik személyeknek – ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásom nélkül – nem adja át, a megjelölt céltól eltérő célra nem használja fel. Személyes adataim az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérésemet követően a lehető legrövidebb időn belül (de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül) törlésre kerülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésről tájékoztatást, valamint az adataim helyesbítését, törlését bármikor indoklás nélkül kérhetem, személyes adataim kezelése ellen tiltakozhatok az Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 182. címen; vagy a következő e-mail címen: info@unileverinfo.hu. Jelen hozzájáruló nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszem.

Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 00364-0247.

Főoldal
Termékek
Receptek
Séf inspirációk
Menü